Bolest kvrgave kože odnosi prve žrtve u stočarstvu

Od zarazne bolesti kvrgave kože u opštini Dragaš do sada je uginulo 34 grla stoke. Najveći broj uginuća u selima Restelica, Brod i Brodosavce. 

Bolest se proširila na većinu sela u Opštini Dragaš, kaže za portal Gorapress sanitarni inspektor Seljami Beljulji.

“Prema informacijama koje imamo za sada nema obolelih u selima Donja i Gornja Rapča, Gornji i Donji Krstac, Brezno, Bučje, Belobrod, Mlike, Orćuša i Baćka. Istina da neka sela i nemaju mnogo stoke ili imaju po jednu-dvije krave. Dok je najveći broj uginuća do sada zabeležen u selima Restelica, Brod i Brodosavce”, kaže Beljulji.

On ističe da sanitarna inspekcija radi 24 časa i da se odazivaju na svaki poziv.

“Održavamo kontakte sa veterinarima koji su zaduženi od strane Agencije za veterinu i intervenišemo tamo gde su slučajevi prijavljeni. Ja i komunalni inspektor vršimo nadzor prilikom ukopavanja svakog uginulog govečeta. Na početku je bilo dosta problema, vlasnici su pokušavali da sakruju obolelu stoku, međutim od kada se oglasilo u javnost Ministarsvo poljoprivrede sa informacijom u da će vlada nadoknaditi svakome kome ugine goveče, onda su ovakvi problemi i nestali”, istako je sanitarni inspektor.

Tekst i foto preuzeti sa portala RTK Live na srpskom.